دیباچه:

احمد زالی تهیه کننده این تله فیلم با اعلام تغییر نام «فیل ماهی» به «بلوگا» گفت: بلوگا همان فیل ماهی است که وقتی بزرگ می شود به این اسم شناخته می شود. در این مدت که مشغول تولید در بندر کیاشهر بودیم و از نزدیک با مشکلات صیادی آشنا شدیم.


وی افزود: ما به این نکته پی بردیم که بسیاری از این معضلات و چالش هایی که در زمینه صید ماهی وجود دارد به دلیل فقدان ضوابط و مقرارت قانونی است و سعی کردیم تا جایی که امکان داشت در این تله فیلم این مساله را به تصویر بکشیم.


دیباچه-پژمان بازغی


پژمان بازغی، مجید پتگر، نسرین بابایی، میلاد حسین پور، محمد علی فرمند، شقایق، علی ایرجی، امیرحامد، فاطمه حسین زاده، علیرضا عباسی، مهرداد بخشی، تارا قاسمی نژاد و نوشین رضایی بازیگران این تله فیلم هستند.


برنا نوشت: از دیگر عواملی که به تازگی به جمع این تله فیلم پیوستند می توان به افراد ذیل اشاره کرد: طراحی و ترکیب صدا: حسین مافی، جلوه های ویژه و تصحیح رنگ: محراب مشهد بان و موسیقی: مصباح قمصری.