به گزارش دیباچه به نقل از برنا، در این حکم بر تولید آثار متنوع و فاخر نمایشی و به کارگیری مضامین و مفاهیم متعالی فرهنگ دینی و ملی در این آثار تاکید شده است.

دیباچه-شبکه یک


دکتر میرباقری در حکم خود همچنین از مدیر گروه فیلم و سریال شبکه یک سیما خواسته است در تعاملی سازنده با مدیر شبکه یک سیما، زمینه تولید آثاری ماندگار ، موثر ، دینی و در شان مخاطبان این شبکه را فراهم آورد و پیشینه نمایشی این شبکه را ارتقاء بخشد.

آقای میرباقری همچنین در ذیل این حکم از زحمات آقای رحمان سیفی آزاد که پیش از این تصدی این پست را بر عهده داشت قدردانی کرده است.