يکشنبه ۰۵ اسفند ۱۳۹۷  |  Sunday, 24 February 2019

دیباچه

هنری  |  هنری

اصغر یوسفی نژاد در نشست «او»: زبان آذری به فیلم من اصالت داد!

کارگردان فیلم «او» بیان کرد استفاده از زبان آذری به فیلم من اصالت داد.
مطالب برگزیده