مصاحبه ویدئویی | « وزیر ارتباطات» مطرح کرد:
از یکسال پیش کارگروهی را برای مقابله با تهدیدات ایجاد کردیم! | تروریسم سایبری دولت آمریکا،کسب وکارهای ایرانی را نشانه گرفته!
به گزارش دیباچه، محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات که از جمله وزرای محبوب دولت حسن روحانی به شمار می رود در این گفت و گو ویدئویی اشاره مهمی به تمهیدات وزارت ارتباطات در مواجهه با تروریسم دولت آمریکا می کند؛ تروریسمی که به گفته او در یک سال اخیر توانسته فشار زیادی به کسب و کارهای ایرانی وارد سازد.

{$sepehr_media_39389_400_300}


دانلود